Ny fredningsforslæg i 2024: Brænde Ådal

I år har DN besluttet at forslår Brænde Ådal til at komme med på listen af fredninger!

Herunder opdaterer vi løbende, hvad der sker i fredningssagen.

Informationsmøde om fredningssag Brænde Ådal - 14. maj 2024

Danmarks Naturfredningsforening vil gerne på et tidligt tidspunkt i processen indgå i dialog med grundejerne i området og informere om baggrunden for et fredningsforslag.

Derfor inviterede vi til dialog- og informationsmøde med Lena Bau, DN's fredningsmedarbejder sammen med de 2 lokale DN afdelinger Assens og Middelfart den 14. maj 2024 til Kerte forsamlingshus.

Formålet med fredningen tænkes især at være

  • At sikre områdets store natur- og landskabsværdier
  • At give kommunerne mulighed for at udføre naturpleje til sikring og forbedring af naturværdierne
  • At forbedre muligheden for at gå ture i området

Præsentationen fra mødet kan ses her