I blæsende og køligt vejr gik ca. 35 deltagere en tur ud i bakkerne.

 De nye Spang skulle afprøves.

Naturstyrelsens repræsentant Søren Strandgaard fortalte om området og den forbedrede stiadgang (som stadig ikke fungerer tilfredsstillende ! )

Vel ankommen til Shelterpladsen nød deltagerne en kop varm kaffe/the og et æble.

Og børnene gik til søen med net osv. for at kigge på liv i vandet.

NB ! Direkte adspurgt lovede Søren, at yderligere forbedringer ville ske, såfremt stien ikke inden for et års tid blev farbar.
En flot Spang af gode materialer.

Men noget smal, hvis man færdes med klapvogn, kørestol, elscoter, kæreste eller lignende !