Vissenbjerg Nye Spang afprøves 22.04.17 John Thode

I blæsende og køligt vejr gik ca. 35 deltagere en tur ud i bakkerne.

 De nye Spang skulle afprøves.

Vissenbjergbakkerne 22.04.17 Søren orienterer

Naturstyrelsens repræsentant Søren Strandgaard fortalte om området og den forbedrede stiadgang (som stadig ikke fungerer tilfredsstillende ! )

Vel ankommen til Shelterpladsen nød deltagerne en kop varm kaffe/the og et æble.

Og børnene gik til søen med net osv. for at kigge på liv i vandet.

NB ! Direkte adspurgt lovede Søren, at yderligere forbedringer ville ske, såfremt stien ikke inden for et års tid blev farbar.
Vissenbjerg Lang Ny Spang 22.04.17
En flot Spang af gode materialer.

Men noget smal, hvis man færdes med klapvogn, kørestol, elscoter, kæreste eller lignende !