Nyhed

Vådområde ved Høsletbækken

Etablering af vådområde ved Høsletbækken nærmer sig sin afslutning.
Jordfordelingsproblematikken er løst.
Anlægsarbejdet forventes færdigt i efteråret 2017.
Det vil på sigt give optimale betingelser for en spændende biotop.