Klik på linkene eller se på menuen til venstre information om...

Lokale sager: aktiviteter og information vedr.  fredninger og sager der vedrører beskyttelse af natur i Assens Kommune

Høringer: afdelingens bidrag ved lokale høringer

Arrangementer: afdelingen arrangerer en del ture ud i naturen i samarbejde med naturvejledere og andre (natur-) foreninger

Tidligere sager: projekter, som er afsluttet, men stadig af almen interesse

Afdelingen bidrager til projekt Jordløse Bakker og Haastrup Bjerge, der handler om at skabe mere og bedre natur i området omkring Danmarks Naturfonds arealer

Strudsvinge fra oven John Thode