I DN kalder man udviklingen generelt problematisk (læs her) - derfor holder vi øje med udviklingen i Assens, specielt ved Aa strand og Helnæs, som er begge i direkte nærhed til natura2000 område H108/F125.

 

I landsplandirektiv 2019 fik Assens Kommune tilladelse til at bygge sommerhuse i et område der ikke har eksisterende byggemuligheder. Det er langs kysten ved Helnæs og Aakrog bugt, som begge i dag er udpeget til naturområde med værdifuld landskab og en del af det såkaldte grønne danmarkskort. To sommerhuse i Løgismose er blevet bygget i 2021. De resterende 12 sommerhuse ved Aa strand er ikke kommet videre i planlægningen endnu.

I Assens Kommunes nye planstrategi, som blev vedtaget den 20. december 2023, lægger kommunen op til 5 nye sommerhusområder med alt i alt 173 sommerhus grunde, som er genstand i en ny ansøgning til Plan- og Landdistriksstyrelsen fra 1. feb. 2024. Se planstrategi 2023 her - og referat vedr. ansøgning her (3. orienteringspunkt).

I afdelingen holder vi løbende øje med planerne og ser på om Assens Kommune disponerer over arealer, som er beskyttet natur eller som kunne true natur eller miljøet i nærområdet af projekterne. 

Hvis du er nabo til et udviklingsprojekt eller bekymret om planer til et nyt sommerhus område, kan du kontakte os ved at skrive en email til vores afdeling (assens@dn.dk)