Murrude flyttede hertil i 2005.

I 2016 er der en stor koloni. Og gode vækstbetingelser mellem murstenene i den ikke oppudsede væg.

John Thode
Nye planter får rodfæste her. Måske kan der findes afkommere på gamle mure andre steder i byen.