Kort over området. Den røde cirkel indikerer undersøgelsesområdet indenfor hvilken alle lodsejere blev inviteret.

Projektets første fase kulminerede med et visionsseminar d. 6 januar, 2024, hvor 40 lokale lodsejere, heriblandt Naturstyrelsen (lodsejer Haastrup Bjerge) og Danmarks Naturfond (lodsejer Jordløse Bakker), samt repræsentanter fra de to kommuners byråd heriblandt Søren Steen Andersen og Hans Stavnsager.

På visionsseminaret blev området præsenteret ved et foredrag af først Sven Rask, Formand DN-Assens, der har haft et længerevarende tilknytningsforhold til Jordløse Bakker, i sit arbejde i naturplejegruppen i Jordløse Bakker, samt ukuelig naturplejearrangementssoldat og gyvel-kavalér igennem mange år. 

Dernæst blev potentialet for naturen i området fremlagt, ved Søren Kirk Strandgaard, forfatter til bogen Fyns Natur, og tidligere statskovridder ved Naturstyrelsen Fyn. Søren har over 40 års erfaring med etablering og forvaltning af naturarealer. 

Lodsejerne fik igennem gruppearbejdet mulighed for at komme med deres ønsker for området, og bekymringer for hvad der kunne ske. Herefter blev der arbejdet med muligheder for at opnå mere natur. 

Visionsseminariet gav et godt afsæt for en længere proces der handler om at få udviklet naturen i området.  Efter visionsseminariet arbejder en lille gruppe videre med mulighederne.

 

Har du et brændende ønske for at bidrage til naturen i området omkring Jordløse Bakker og Håstrup Bjerge, og har du f.eks.

  •  jord i området
  •  lyst til at skaffe midler til at kunne udvide og udvikle naturen i området,
  •  interesse til at være med til naturpleje (se arrangementer her og aktuelle infos til projektet her )

kan du henvende dig til styregruppen på mail: assens@dn.dk

Processen første fase er blevet faciliteret af projektleder Tyge Mortensen, og projektet er blevet finansieret af Assens Kommune, sammen med Jordløse Lokalråd og DN Assens.