De igangværende forhandlinger om at reducere landbrugets udledning af drivhusgasser er en oplagt anledning til at kigge på alle udfordringerne med det nuværende landbrug og løse dem smart på én gang.

  • For der er iltsvind i havet
  • Naturen på land er i tilbagegang
  • Der er pesticidrester i vores drikkevandsboringer
  • Og klimaforandringerne giver mere ekstremt vejr – også her i Danmark.

Naturen kan ikke længere holde til det landbrug, som lige nu fylder 60 procent af Danmarks areal. Og derfor er et nyt landbrug løsningen!

 

Støt vores vision for et nyt landbrug - skriv under nu!👇

I DN Assens er vores bidrag til kampagnen til et nyt landbrug følgende:
  • at samle information omkring landbrugs forurening
  • at holde øje med og give høringssvar til udvidelse af husdyrbedrifter
  • at planlægge og udvide målingsnet for kvælstof forureninger i åer og kysten

Skriv til Corinna (corm@weprog.com) hvis du er interesseret i at høre mere om vores aktiviteter, er interesseret i at blive aktiv i arbejdsgruppen eller hvis du opdager noget, som du mener skal undersøges!                                                                                                 
Og, husk at støtte vores vision for et nyt landbrug og skriv under nu! 👉