I Voldtofte Made er der et par meget artsrige rigkær med mange typiske arter som f.eks. Trævlekrone, Smalbladet Kæruld, Bukkeblad, Langbladet og Nedbøjet Ranunkel, mange stararter foruden mange forskellige orkidéarter såsom Maj- og Kødfarvet Gøgeurt, Sump-Hullæbe og Ringplettet og Priklæbet Gøgeurt. Per Jørgensen har stået for plejen gennem mange år med hjælp fra Assens Kommune.

 

Dato: Søndag den 18. juni kl. 13.00 – 15.

Mødested: Fra Voldtoftevej mellem Voldtofte og Bodebjerg vil der være skiltet til markvejen, der fører ind til mødestedet.

Medbring: Gummistøvler og evt. forfriskning

Turledere: Per Jørgensen og Toni Reese Næsborg.

John Thode
Ranunkler i fuldt flor mellem mange andre arter i Voldtofte Made.
Sven Rask
Vejret var smukt. Og vi nød områdets flora i fulde drag.

Især de mange gøgeurter var et betagende syn.

Her foretages ingen afgræsning eller høslet, og alle planter får lov til at udvikle sig.
Vi mødte mange gøgeurter i fuldt flor.

Dejlig oplevelse.
Trevlekrone lyste op.

Og gav os endnu en dejlig oplevelse.